Betonové nádrže

Spolu se zahájením aktivity "Přizpůsobení zemědělských podniků standardům Evropské unie" se otevírá šance pro polské zemědělce, že budou moci rychle splnit požadované standardy ochrany životního prostředí díky výstavbě, rekonstrukci nebo modernizaci panelů na hnůj a nádob (nádrží).

V souvislosti s výše uvedeným programem bychom Vám rádi nabídli naše produkty na hnůj a hnojůvku.

Splňujeme normy a máme certifikáty, které umožňují používat naše produkty v souladu s předpisy EU. 

Vnější rozměry Vnitřní rozměry
Typ délka* šířka* výška* délka* šířka* výška*
Z-19 3,70 m 3,00 m 2,50 m 3,50 m 2,80 m 2,20 m
Z-24 4,50 m 3,00 m 2,50 m 4,30 m 2,80 m 2,20 m
Z-33 6,00 m 3,00 m 2,50 m 5,80 m 2,80 m 2,20 m

*Lze vyrobit také nádrž s jinou délkou, než je uvedena v předchozí tabulce, avšak se zachováním šířky a výšky určené pro daný typ.